نشست مشترک با اعضاي کميسيون امنيت ملي و سياست خارجي مجلس

نشست مشترک اعضاي کميسيون امنيت ملي و سياست خارجي مجلس شوراي اسلامي با وزير دفاع ،مديران عامل سازمان ها و شرکت هاي وابسته به وزارت دفاع در محل اين وزارتخانه برگزار شد.
 به گزارش روابط عمومي وزارت دفاع، در اين جلسه با بررسي آخرين دستاوردهاي وزرات دفاع، بر افزايش توان دفاعي کشور باتوجه به تهديدات دشمنان ايران اسلامي تاکيد شد.
وزير دفاع و پشتيباني نيروهاي مسلح در اين نشست با خيرمقدم به اعضاي کميسيون امنيت ملي و سياست خارجي مجلس و با قدرداني مجدد از راي اعتماد بالاي مجلس شوراي اسلامي اظهار داشت: اعتماد بالاي نمايندگان محترم، پشتوانه ارزشمندي براي اداي تکليف و پيشبرد اهداف، راهبردها و برنامه‌هاي وزارت دفاع و پشتيباني نيروهاي مسلح است.
امير سرتيپ حاتمي در بخش ديگري از سخنان خود با تحليلي از تحولات دفاعي منطقه افزود: سياست دفاعي جمهوري اسلامي ايران بازدارندگي است و تحت تأثير هيچ تهديد، تحريم و فشاري قرار نمي گيرد و متناسب با انواع تهديدات پيش رو و شرايط ژئوپلتيکي کشور به پيش مي رويم.
وي با اشاره به اينکه قدرت و توان دفاعي جمهوري اسلامي براي هيچ دشمني قابل تصور نيست، تصريح کرد: اگر امروز آمريکايي ها همانند برخي از مقاطع در 16 سال گذشته که با وقاحت از تهديد نظامي به عنوان گزينه روي ميز سخن مي گفتند و در حال حاضر ديگر از اين موضع بي اثر سخن به ميان نمي آورند به دليل قدرت جمهوري اسلامي ايران است.
وزير دفاع و پشتيباني نيروهاي مسلح همچنين گفت:جمهوري اسلامي  ايران به يک قابليت دفاعي راهبردي بسيار بالايي دست يافته است تا جائيکه امروز مي توانيم انواع تهديدات عليه نظام اسلامي را در دو حوزه درون و برون مرزها "به موقع، باقاطعيت و با شدت" سرکوب کنيم.
امير سرتيپ حاتمي با بيان اينکه به تمام مولفه هاي دفاع راهبردي با اتکا به توانمندي هاي متخصصين داخلي دست يافته ايم و دشمن به طور کامل به اين قدرت آگاه است، خاطرنشان کرد: دشمنان به زعم خود براي تضعيف همين مولفه ها اقدام به تحريم سپاه پاسداران، توان دفاعي و قدرت موشکي کشورمان کرده اند.
وي اظهار داشت :ايران اسلامي با داشتن قابليت هاي موثر دفاعي به چنان قدرت، اقتدار و تواني دست يافته  که براي دشمنان قابل باور نيست.
امير حاتمي تصريح کرد: درصدد آن هستيم تا با تعامل هر چه بيشتر با دولت و مجلس شوراي اسلامي اين قابليت هاي دفاعي را ارتقا دهيم.
وزير دفاع با بيان اينکه امروز به لحاظ نظامي و دفاعي در بهترين شرايط قرار داريم، تاکيد کرد: مي بايست از منابع و بسترهاي در اختيار در راستاي ارتقاء  هر چه بيشتر قابليت دفاع راهبردي کشورمان استفاده کنيم.
وي با اشاره به پشتيباني اعضاي کميسيون امنيت ملي و سياست خارجي مجلس در تصويب قانون مقابله با تهديدات آمريکا خاطرنشان کرد: از مجلس شوراي اسلامي براي تصويب قانون نقض حقوق بشر و مقابله با اقدامات تروريستي و ماجراجويانه آمريکا عليه ملت ايران به ويژه تقويت سپاه پاسداران انقلاب اسلامي تشکر مي کنم چرا که اين اقدام همت، قاطعيت و يگانگي ملت ايران براي مقابله با زياده خواهي هاي دشمن را در پي داشت.
وزير دفاع در ادامه با ارائه گزارش مبسوطي از فعاليت هاي وزارت دفاع اظهار داشت: در اين دوره بر تقويت و بالندگي توان دفاعي با توجه به تهديدات دشمنان  تمرکز کرده ايم و اميدواريم با حمايت و پشتيباني اعضاي کميسيون امنيت ملي و سياست خارجي مجلس به اهداف پيش بيني شده دست يابيم.
امير حاتمي با تشکر از همکاري مجلس شوراي اسلامي به ويژه  رئيس و اعضاي کميسيون امنيتي ملي و سياست خارجي، نقش مجلس در تقويت اقتدار دفاعي کشور را بسيار کليدي و مهم دانست و افزود: دولت و مجلس با تمرکز بر برنامه هاي اولويت دار و اساسي نيروهاي مسلح مي توانند بسياري از مشکلات و موانع پيش رو را از ميان بردارند و بر استحکام و قدرت بازدارندگي کشور بيفزايند.
رئيس کميسيون امنيت ملي و سياست خارجي مجلس شوراي اسلامي نيز در اين جلسه با تقدير از تلاش و فعاليت جهادي وزير، مديران، دانشمندان و متخصصان وزارت دفاع، حمايت جدي مجلس و کميسيون امنيت ملي و سياست خارجي را از مباحث راهبردي قدرت دفاعي اعلام کرد و گفت: براين اساس تصميمات خوبي در مجلس براي تقويت بنيه دفاعي گرفته شده است.
علاءالدين بروجردي تقويت و اهتمام ويژه در حوزه هاي مختلف دفاعي نظير پدافند هوايي، حوزه موشکي، ديپلماسي دفاعي، صنايع هوايي و ... را از اولويت ها برشمرد و افزود: برگزاري رزمايش هاي مشترک نيروهاي مسلح کشورمان با ساير کشورهاي مسلمان مي تواند در دستور کار قرار گيرد.
اعضاي کميسيون امنيت ملي و سياست خارجي مجلس شوراي اسلامي نيز در اين جلسه با بيان ديدگاه ها و نظرات خود بر ضرورت افزايش اقتدار دفاعي و تقويت نيروهاي مسلح و همچنين حمايت از وزارت دفاع و پشتيباني نيروهاي مسلح به منظور پيشبرد اهداف دفاعي جمهوري اسلامي ايران تأکيد کردند.

موقعیت خبر: 
اسلاید شو