لایحه قانون مدیریت خدمات کشوری در دولت به تصویب نهایی رسیده است /نیروهای مسلح پیشنهادهایشان را بدهند

رییس سازمان امور اداری و استخدامی کشور از تصویب نهایی لایحه قانون مدیریت خدمات کشوری در هیات دولت خبر داد و تاکید کرد: دولت می تواند لایحه قانون مدیریت خدمات کشوری را به مجلس شورای اسلامی تقدیم کند.

جمشید انصاری درخصوص آخرین وضعیت لایحه قانون مدیریت خدمات کشوری گفت: سازمان امور اداری و استخدامی کشور پیشنهادهای خود را درخصوص لایحه قانون مدیریت خدمات کشوری به دولت داده و در کمیسیون های مختلف هیات دولت مورد بحث و بررسی قرار گرفته شده است.

لایحه قانون مدیریت خدمات کشوری در دولت به تصویب نهایی رسیده است

وی با بیان اینکه لایحه قانون مدیریت خدمات کشوری در دولت تقریبا به تصویب نهایی نیز رسیده است، اظهار داشت: تنها یکی، دو ماده از این لایحه که مربوط به صندوق های بازنشستگی می شود، باقی مانده اند که آنها نیز موکول به کار مستقلی که باید درخصوص صندوق های بازنشستگی انجام بدهیم، شده اند.

دولت می تواند لایحه قانون مدیریت خدمات کشوری را به مجلس تقدیم کند

معاون رئیس جمهور ادامه داد: با توجه به این شرایط، من فکر می کنم دولت می تواند لایحه قانون مدیریت خدمات کشوری را به مجلس شورای اسلامی تقدیم کند.

نیروهای مسلح پیشنهادهایشان را بدهند

انصاری در رابطه با انتقادات برخی از کانون های بازنشستگی به ویژه نیروهای مسلح از این طرح که می گویند حقوق آنها در لایحه قانون مدیریت خدمات کشوری دیده نشده است، تصریح کرد: نیروهای مسلح و دوستانی که انتقاد دارند، پیشنهادهایشان را به ما بدهند تا ببینیم آنها چه نکاتی را مدنظرشان است که توسط ما در این لایحه مورد توجه قرار نگرفته شده است.

موقعیت خبر: 
اسلاید شو