رد کلیات طرح تشکیل وزارتخانه بنیاد شهید در کمیسیون فرهنگی مجلس

اصغر مسعودی نماینده مردم نی‌ریز و استهبان در مجلس شورای اسلامی  با اشاره به نشست امروز کمیسیون فرهنگی مجلس گفت: در نشست امروز طرح تشکیل وزارتخانه بنیاد شهید مورد بحث و بررسی قرار گرفت که کلیات آن رد شد.

وی افزود: همچنین در این جلسه طرح ساماندهی مناطق مرزی در ارتباط با بحث کولبران به عنوان کمیسیون فرعی مطرح شد که این طرح نیز توسط اعضای کمیسیون رد شد.

نایب رئیس کمیسیون فرهنگی مجلس اظهار داشت: علاوه بر این در جلسه امروز طرح مربوط به اجرای اصل 27 قانون اساسی درباره تجمعات در مقابل مجلس مطرح شد که کلیات این طرح نیز از سوی اعضای کمیسیون رد شد.

موقعیت خبر: 
صفحه اول