دولت مکلف به جبران عقب ماندگی مناطق عملیاتی دفاع مقدس شد

نمایندگان مجلس در لایحه برنامه ششم توسعه، دولت را مکلف کردند نسبت به جبران عقب ماندگی مناطق عملیاتی دفاع مقدس اقدام کند.

  نمایندگان مجلس شورای اسلامی در نشست علنی صبح امروز (دوشنبه) پارلمان و در جریان رسیدگی به لایحه برنامه ششم توسعه، ماده 128 این لایحه را پس از بحث و بررسی به تصویب رساندند.

طبق مصوبه مجلس، به منظور جبران عقب‌ماندگی‌های استان های مناطق عملیاتی دفاع مقدس:

الف- ستادکل نیروهای مسلح محدوده مناطق عملیاتی دفاع مقدس را تا پایان سال اول اجرای برنامه ششم توسعه به سازمان برنامه و بودجه اعلام کند.

ب– سازمان برنامه و بودجه موظف است ارزیابی جامعی از وضعیت توسعه‌یافتگی زیرساخت های این مناطق را تا سطح شهرستان تهیه کند.

ج– دولت موظف است در سال اول اجرای برنامه ششم توسعه ردیف متمرکزی را در قوانین بودجه سنواتی به جبران عقب‌ماندگی‌ها و ارتقای شاخص‌های برخورداری مناطق موضوع این ماده اختصاص دهد، به گونه‌ای که سالانه 10 درصد (10%) افزایش یافته و به سطح متوسط شهرستان های برخوردار کشور برسد.

د- دولت موظف است حداقل سالانه بیست و پنج درصد (25%) نسبت به لایروبی اروندرود و توسعه سواحل آن اقدام نماید به طوری که در پایان چهار سال به اتمام برسد و در چارچوب قرارداد 1975 و قوانین مربوطه و در بودجه سنواتی باشد.

هـ- سازمان برنامه و بودجه اعتبار لازم را برای اعمال سقف فوق‌العاده‌ پیش‌بینی شده در بند یک ماده (68) قانون مدیریت خدمات کشوری برای کارکنان شاغل در این مناطق از سال اول برنامه تأمین و اعمال نماید.

و – سازمان برنامه و بودجه مکلف است نسبت به صدور احکام پرداخت مزایای شاغلین مناطق عملیاتی دفاع مقدس برابر جداول و ضوابط ابلاغی سازمان امور اداری و استخدامی(1376) از سال اول برنامه اقدام نماید. دستگاه هایی که مشمول قانون مدیریت خدمات کشوری نیستند مکلفند از منابع مربوطه، موارد موضوع بندهای(ث) و (ج) را به صورت مشابه اعمال نمایند.